Onderhoud

Een speciale afdeling vormt onze serviceafdeling. Deze afdeling staat 24 uur per dag en 7 dagen per week gereed om storingen op te lossen. Over het melden van storingen leest u onder bedrijfsinfo; storingen en reparaties.

Storingen worden in principe dezelfde dag verholpen. Een grote voorraad onderdelen in de auto en in ons magazijn zorgen ervoor dat we een storing bijna altijd gelijk kunnen oplossen. Onze service-monteurs zijn goed opgeleid en gaan steeds regelmatig op herhalingscursussen.
Tevens zorgt de servicedienst voor het noodzakelijke onderhoud aan uw installaties.

 

Waarom onderhoud?
Regelmatig onderhoud aan uw apparatuur is om de volgende redenen noodzakelijk:

 • De kans op storingen wordt minder
 • De levensduur van het toestel wordt verlengd
 • Het rendement van het toestel wordt gewaarborgd
 • Wettelijk verplicht voor bv. koelapparatuur (STEK) en ketels van een bepaalde grootte (SCIOS)
 • Verzekering eist veelal onderhoud

Bij verbrandingstoestellen:

 • Het toestel brandt schoner, waardoor u het milieu spaart
 • Het toestel heeft een betere verbranding wat de veiligheid ten goede komt en waardoor de kans op koolmonoxyde-vorming kan worden voorkomen.

 

Onderhoudscontracten
Om bovengenoemde redenen hebben wij de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract. Uw gegevens worden ingevoerd en wij zorgen ervoor dat we weer tijdig terugkomen voor het noodzakelijke onderhoud.

 • Onderhoudscontract op regie basis; uren, reistijd cq voorrijtarief en materiaal worden in rekening gebracht; fakturering na uitvoering.
 • Onderhoudscontract vast bedrag voor de postcodes 2950-2989 en 3300-3381;
  fakturering na uitvoering; klik hier voor contract
 • Onderhoud en service-contract (all-in) vast bedrag voor de postcodes 2950-2989 en
  3300-3381. In dit contract zit alles in. Geldt alleen voor nieuwe ketels van Remeha en
  Nefit en voor toestellen waarvan het leasecontract is afgelopen.
  Automatische incasso. Tarief voor een c.v. ketel is € 12,48 per maand incl. BTW.

Ook voor bedrijven hebben wij maatwerk onderhoudscontracten. Samen met u, en naar aanleiding van de opgedane ervaringen, wordt een frequentie cyclus van onderhoud opgesteld. Het kan zijn dat we voor een luchtverwarmer jaarlijks langs komen, voor een koelapparaat 3-maandelijks en voor een luchtbehandelingskast maandelijks. Eén en ander wordt vastgelegd in een contract.

 

Hol en STEK
Hol Installatietechniek is STEK-erkend. Specifiek voor het installeren en onderhouden van koelinstallaties beschikken wij over een STEK erkenning. Deze erkenning waarborgt dat werkzaamheden aan koelinstallaties
op een juiste en milieutechnisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
Bij werkzaamheden aan koelinstallaties is het wettelijk verplicht dat dit door
een STEK erkend bedrijf wordt gedaan.
Bij ons bent u hiervoor dus ook aan het juiste adres, uiteraard worden ook alle
verplichte documenten en het benodigde logboek correct verzorgd. Meer
informatie vindt u op www.stek.nl.

 

Hol en Scios
Om aan de wet milieubeheer te voldoen dient elke stookinstallatie met een belasting groter dan 130 kW. (bovenwaarde) jaarlijks te worden onderhouden en elke twee jaar dient een periodieke inspectie te worden uitgevoerd. Hiermee wordt het onderhoud en de benodigde periodieke inspecties aan de grotere stookinstallaties zodanig uitgevoerd, dat aan de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan. Hol Installatietechniek is in het bezit van het SCIOS-certificaat en erkend door de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS), die de gelijknamige Certificatieregeling beheert. Hierdoor mogen wij bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren en bent u er 100% zeker van dat de handhavende instantie de verrichte werkzaamheden alsmede de afgegeven documenten accepteert.
Wij willen er zeker van zijn dat u kunt vertrouwen op een bedrijfszekere en veilige installatie met een goed rendement en een minimale milieubelasting en dat u geen problemen ondervindt bij een controle door de handhavende instantie. Meer informatie vindt u op www.scios.nl.