Werkplaats

Wij beschikken over een ruime werkplaats met verschillende werkplekken. Deze werkplaats wordt gebruikt voor werkzaamheden die we prefab kunnen uitvoeren.

 Te denken valt aan:

  • zetten van maatwerk goten
  • maken van loden loketten voor schoorstenen
  • zinken maatwerkstukken
  • prefab laswerk

 [photospace]