Bij Hol Installatietechniek staat kwaliteit voorop. Om die kwaliteit binnen het bedrijf te borgen en naar haar klanten te kunnen garanderen, hebben wij hiervoor belangrijke certificaten behaald.

Hieronder ziet u onze certificeringen:

ISO9001
ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee het management de beschikking krijgt over alle factoren die nodig zijn om het bedrijf optimaal te leiden. Deze ISO 9001-norm beschrijft een handleiding die is gevormd door een verzameling voorschriften en processen. Het handboek dient als leidraad voor de vastlegging en structuur van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit alles moet uiteindelijk resulteren in de levering van een dienst of product dat aantoonbaar voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Download hier onze certificaat ISO9001

BRL6000
BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor de installatiesector. Met BRL 6000 certificering wordt aangetoond dat het bedrijf met zowel het ontwerp als de aanleg van installaties voldoet aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden.

Download hier onze certificaat BRL6000

BRL6000-25
De Beoordelingsrichtlijn BRL6000-25 is de basis voor CO-certificering. Deze BRL is van toepassing voor installatiebedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan verbrandingstoestellen met een vermogen tot 100 kW. Het gaat om het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en verbrandingsluchttoevoer- of rookgasafvoervoorzieningen.

Download hier onze certificaat BRL6000-25

VCA*
VCA is de basisnorm voor het bevorderen van veilige werkomstandigheden. VCA is de afkorting van VGM Checklist Aannemers. VGM staat daarbij voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.De VCA is ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-)chemie. Zij hebben samen nagedacht op welke wijze veilig werken kan worden bevorderd.

Hol Installatie is voor de onderstaande scope gecertificeerd:
Het aanleggen en onderhouden van gebouwgebonden klimaattechnische en sanitairtechnische installaties, en het uitvoeren van dakbedekking.

Download hier onze certificaat VCA*

SCIOS
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De stichting heeft hiervoor het SCIOS-certificatiesysteem in het leven geroepen. Bezitters van een SCIOS-certificaat voeren onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit, zodanig dat aan de door de wetgever geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan.

Download hier onze certificaat van SCIOS

STEK
De Stichting Emissiepreventie Koudetechniek stelt zich primair ten doel emissies van ozonaantastende middelen en broeikasgassen in deze sector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek. Bedrijven en monteurs aangesloten bij de Stichting voldoen, middels toetsing, aan de wettelijke eisen met een verhoogde kwaliteit in dienstverlening en dragen bij aan een duurzame samenleving.STEK is in het kader van de ministeriele (F-gassen) regeling aangewezen als de exameninstelling voor koeltechnische monteurs werkzaam in de stationaire- en transportsector.

Download hier onze certificaat van STEK

InstallQ-installateur
InstallQ-installateurs voldoen aan de normen en eisen van een bepaalde kwaliteitsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Zo voldoen de InstallQ-installateurs aan bepaalde opleidingseisen. Ook beschikken zij over specifieke gereedschappen. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de InstallQ-installateur voldoen aan de eisen.

Download hier onze erkenning InstallQ-installateur

ALGEMEEN

Omdat er op ons vakgebied altijd weer nieuwe ontwikkelingen zijn, volgen directie en werknemers regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven. U moet dan onder meer denken aan cursussen en opleidingen op het gebied van installatie, veiligheid en legionella-preventie (Legionella preventie gecertificeerd). Zo haalt u met Hol Installatietechniek ook kennis van de nieuwste ontwikkelingen in huis.