Regelmatig onderhoud aan uw gasapparatuur is om de volgende redenen noodzakelijk:
1) de kans op storingen wordt minder
2) de levensduur van het toestel wordt verlengd
3) het rendement van het toestel wordt gewaarborgd
4) het toestel brandt schoner, waardoor u het milieu spaart
5) het toestel heeft een betere verbranding wat de veiligheid ten goede komt en waardoor de kans op koolmonoxide-vorming kan worden voorkomen.

Ons bedrijf is een middelgroot installatiebedrijf met ca. 45 medewerkers.
Werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse terreinen van het installatievak zoals:

 • c.v. werkzaamheden
 • loodgieterswerkzaamheden
 • gasinstallaties
 • luchtbehandeling
 • koeling
 • regeltechniek

Ons bedrijf beschikt over een team gespecialiseerde medewerkers. Zij beschikken over kennis
en ervaring om de meest moeilijke klussen naar tevredenheid te klaren. Een speciale afdeling vormt onze serviceafdeling. Deze afdeling staat 24 uur per dag en 7 dagen per week gereed om storingen op te lossen. Een grote voorraad onderdelen in de auto staat er voor garant dat de meeste storingen direct kunnen worden opgelost. Om de goede werking van uw toestel te garanderen geven wij u de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract.

Het onderhoudscontract houdt in:
Eenmaal per jaar uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • schoon en stofvrij maken ontstekingsmechanisme
 • schoon en stofvrij maken hoofdbrander
 • schoonmaken mengbuis gas-luchtmengsel
 • schoonmaken luchttoevoer/rookgasventilator (zover van toepassing)
 • schoonmaken warmtewisselaar uitwendig
 • controleren en zonodig afstellen van de aansteekbrander en de hoofdgasbrander (zover van toepassing)
 • controleren van de installatie op een goede afvoer van de verbrandingsgassen
 • het controleren en zonodig op peil brengen van de waterdruk (zover van toepassing)
 • het controleren op goede werking van regel- en beveiligingsapparatuur.

Voor de Warmtepompboiler

 • het controleren van de anodestaaf
 • schoonmaken verdamper
 • schoonmaken ventilator

Voor de WTW-unit

 • Indien nodig schoonmaken van de warmtewisselaar
 • schoonmaken ventilator
 • reinigen van het filter
Klik hier voor de prijzen en het aanmeldformulier.